ZN5001-7115027 FARBA PROSZKOWA EPOKSYDOWA PODKŁADOWA

 

Właściwości

Jest to farba podkładowa epoksydowa z pyłem cynkowym. Zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne przy zastosowaniu na stal oczyszczoną stru-mieniowo. Jednak ze względu na małą odporność na warunki atmosferyczne, przed użytkowaniem na zewnątrz należy zastosować powłokę z proszkowej farby poliestrowej. Nadaje się do ładowania elektrostatycznego i elektrokinety-cznego (tribo).

Właściwości powłoki

Grubość powłoki 50 ÷ 70 µm na blaszce fosforanowanej żelazowo.

KOLOR:   szary
POŁYSK (60°): ISO 2813 półpołysk
TŁOCZNOŚĆ: ISO 1520 min. 5 mm
PRZYCZEPNOŚĆ (metoda siatki): ISO 2409 0 (nie odpada)
GIĘCIE CYLINDRYCZNE: ISO 1519 ≥ 0,8 mm
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA: ISO 6272 > 2,5 Nm
ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ: ISO 6270 1000h bez zmian
ODPORNOŚĆ NA MGŁĘ SOLNĄ: ISO 9227

0 mm rdzy pełzającej

po 1000 h 

Przygotowanie
powierzchni

Podłoże pod farbę powinno być suche, wolne od korozji, zgorzeliny, kurzu i tłuszczu. Dla uzyskania właściwej odporności korozyjnej zaleca się odtłu-szczenie lub odpowiednią obróbkę strumieniowo-ścierną.

Grubość powłoki

W zależności od wymogów 50 - 70 µm.

Czas utwardzania

Zależnie od temp. detali: 200° C - 5 minut 180° C - 10 minut 160° C - 15 minut W przypadku nakładania na podkład proszkowej warstwy nawierzchniowej, wystarczy wstępnie utwardzić warstwę podkładu (przez 3÷5 minut), a następnie całość (obie warstwy) wygrzać zgodnie z zalecaną procedurą utwardzania farby nawierzchniowej. Istnieje również możliwość stosowania powyższej farby na detal wstępnie podgrzany. Podczas aplikacji następuje wówczas jednoczesne przetapianie się farby proszkowej. Po ostygnięciu na detal można nałożyć warstwę wierzchnią i tak utworzone obie powłoki utwardzić w piecu zgodnie z parametrami utwardzania farby nawierzchniowej.

Składowanie

Do 12 miesięcy w pomieszczeniu suchym, w temp. do 25°C. Proszek powinien mieć temperaturę otoczenia (malarni) 12 godzin przed użyciem.