AF0305-/AF0325-xxxxx22 (AL.-16)FARBY PROSZKOWE POLIESTROWE

 

Właściwości

Są to farby specjalnie dostosowane do pokrywania elementów fasadowych i profili aluminiowych. Nie zawierają TGIC. Posiadają aprobatę jakości: QUALICOAT - nr P-0115. Nadają się do ładowania elektrostatycznego i elektrokinetycznego (tribo).

Właściwości powłoki

Grubość powłoki 50 ÷ 60 µm na blaszce fosforanowanej żelazowo.

KOLOR:   na życzenie
POŁYSK (60°): ISO 2813 35 ± 5
TŁOCZNOŚĆ: ISO 1520 min. 5 mm
PRZYCZEPNOŚĆ (metoda siatki): ISO 2409 Gt 1
GIĘCIE CYLINDRYCZNE: ISO 1519 ≥ 6 mm
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA: ISO 6272 > 2,5 Nm
ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ: ISO 6270 1000h bez zmian
ODPORNOŚĆ NA MGŁĘ SOLNĄ: ISO 9227 1000h bez zmian
Przygotowanie
powierzchni

Podłoże pod farbę powinno być suche, wolne od korozji, zgorzeliny, kurzu i tłuszczu. Elementy, których powierzchnia jest silnie pokryta zgorzeliną lub korozją, powinny być poddane obróbce strumieniowo-ściernej. Dla zapewnienia dobrej przyczepności i ochrony przed korozją zaleca się obróbkę chemiczną, np. aluminium: chromianowanie wg normy DIN 50939, stal z powłoką galwaniczną (np. stal ocynkowana): niezbędny indywidualny dobór metody przygotowania powierzchni.

Grubość powłoki

Zależnie od wymogów 60 ÷ 120µm.

Czas utwardzania

Zależnie od temp. detali: 200°C - 10 minut

Składowanie

Do 36 miesięcy w pomieszczeniu suchym, w temp. do 35°C. Proszek powinien mieć temperaturę otoczenia (malarni) 12 godzin przed użyciem.